Gerçek Hayatta En İyi Performans

Koklear İmplant Seçiminde

Performansın Önemi

Çok sayıda çalışma MED-EL Koklear İmplantlarının yalnızca önceki nesil MED-EL ürünlerine değil, diğer koklear implantları sistemlerine kıyaslandıklarında da sıradışı ses kalitesi ve performans gösterdiğini ortaya koymuştur.1,2

Test Edilmiş Diğer Sistemlere Kıyasla

Gürültüde %30’a kadar

Daha İyi Performans

Schmidt et al. (1997)’den psikometrik fonksiyon kullanılarak Hauman et al. (2008) ile hesaplandı.
Bir koklear implant sisteminin güçlü ve zayıf yanları, gerçek hayattaki durumlarda, konuşma algısını değerlendirmeye yönelik şartlar altında teste tabi tutulduğunda ortaya çıkar. Dünyanın en büyük koklear implant merkezi olan Hannover Tıp Fakültesi Otolaringoloji Departmanı tarafından yürütülen bağımsız bir çalışma da bunu test etmeyi hedefledi. Bu çalışmanın sonucunda MAESTRO Kİ Sisteminin diğer tüm koklear implant sistemlerini geride bıraktığı ortaya çıktı.1

Bu çalışmanın katılımcıları gerçek hayattaki dinleme durumlarının aynen test edilmesi amacıyla değişik düzeylerde konuşmalar dinledi. Çalışmada belli başlı tüm koklear implant markaları temsil edildi. İstatistiksel analizler markalar arasında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Çalışmadaki dinleme koşulları aşama aşama zorlaştırıldıkça, yalnızca MED-EL kullanıcılarının durumu daha iyiye gitti. Ayrıca yine yalnızca MED-EL kullanıcıları, gürültünün seviyesi konuşmanınkini geçtiğinde bile konuşmanın %50’sini anlamaya devam etti.

MAESTRO Kullanıcılarında

%20 Daha Yüksek Konuşma Algısı Puanı

Grafik Brough et al. (2009)’dan uyarlandı
MAESTRO Kİ Sistemi’nin en iyi işitme performansını sağladığı tezi, İngiltere’nin önde gelen koklear implant merkezlerinden Manchester Üniversitesi Merkez Hastanesi’nin Koklear İmplant Programı tarafından sürdürülmekte olan karşılaştırma çalışması ile daha da kuvvet kazanmıştır.2 MED-EL MAESTRO Kİ Sistemi test edilen diğer sistemler arasından bir kere daha sıyrılıp daha iyi performans göstermiştir.2

Bu çalışma Kİ sistemleri arasındaki performans farkını ortaya koymakla kalmayıp, önceki nesil işlemcileri yeni nesil işlemcilerle karşılaştırdı. Belli başlı tüm koklear implant sistemleri çalışmada temsil edildi. Sonuçlara göre MED-EL marka yeni nesil ses işlemcisine geçen kullanıcılar, yeni nesil bir işlemciye geçen kullanıcılar arasında en çok yararı sağlayanlar oldu.

Gerek sessiz ya da gürültülü ortamlarda, gerek sürekli değişen ve zorlayıcı koşullarda MAESTRO Sistemi’nin eşsiz teknolojileri fark yaratır. MED-EL’in benzersiz FineHearing teknolojisi, kokleayı bazal kesimden apekse kadar uyararak Kokleanın Tamamını Kapsama özelliğini kullanır. Böylelikle sesin ince ayrıntılarının işitilmesini sağlayarak kokleanın potansiyelinden olabildiğince faydalanır. MED-EL’in Otomatik Ses Kontrolü’ne sahip üstün ön işlemleme özelliği ile birlikte, OPUS işlemcileri değişen durumlara otomatik olarak uyum sağlayarak, kullanıcıların müdahale etmesine gerek bırakmaz.
  1. Haumann et al.(2008), 8th Int.Conf.of the Europ.Soc of Paed.ORL, Budapest 2008.
  2. Brough et al.(2009), British Cochlear Implant Group Annual Conference, Cambridge, 22–23 June 2009

© 2015 MED-EL