Nasıl İşitiriz?

  1. Dış kulak ses dalgalarını toplar ve kulak zarına doğru yönlendirir.
  2. Kulak zarı sesle titreşir.
  3. Sesin yarattığı titreşimler osiküler zincir yoluyla kokleaya ulaşır.
  4. Ses titreşimleri, kokleadaki sıvıyı hareket ettirir. Sıvının hareketiyle, tüy hücreleri işitme sinirini uyaran çok küçük elektriksel sinyaller üretir. Bu sinyaller işitme siniri tarafından alınır. Kokleanın tabanındaki tüy hücreleri tiz ses bilgisini; sonundaki tüy hücreleri ise kalın ses bilgisini üretir.
  5. İşitme siniri bu sinyalleri beyne ulaştırır. Beyin de gelen sinyalleri ses olarak algılar.
Videolar MED-EL’in web sitesinden alınmıştır