Kulağın Anatomisi

Dış Kulak
  • Kulak kepçesi (pinna): Sesleri toplayarak kulak kanalına gönderir.
  • Kulak kanalı (eksternal işitsel yol): Sesleri orta kulağa iletir.
Orta Kulak
  • Kulak zarı (timpanik membran): Sesleri titreşimlere dönüştürür.
  • Üç küçük kemik (osiküler zincir): Çekiç, örs ve üzengi (malleus, inküs ve stapes); titreşimleri iç kulağa aktarır.
İç Kulak
  • İç kulak (koklea): İçi sıvı doludur. Sesin yarattığı titreşimlerle hareket eden ve tüye benzeyen çok hassas küçük yapılarla kaplıdır.
  • Vestibüler sistem: Dengeyi kontrol eden hücreleri içerir.
  • İşitme siniri: Kokleadan beyne giden sinirdir.