Koklear İmplantlarla İlgili Dikkat Edilecek Günlük Hususlar

Kİ sistemlerinin kullanımı çoğunlukla kolaydır ancak dikkat edilmesi gereken belli noktalar da vardır:

  • Cihazın harici parçalarını kuru tutun.
  • Statik elektriğe maruziyeti azaltın.
  • Radyo dalgaları (ör: cep telefonu) bazı kullanıcılarda geçici olarak sinyal karışımına yol açabilir.
  • Boks gibi temas sporları, başa darbe almayı içerdiğinden pek tavsiye edilmez.