Koklear İmplant Sisteminin Yararları

Koklear implantın sağladığı işitme performansı genellikle kullanıcıya göre değişir ve çevresel sesleri işitmekten, müzikten zevk almaya uzanan çok farklı sonuçlar sunabilir.

Mevcut koklear implantlarla bildirilen sonuçlar, implant kullanıcılarının çoğunluğunun konuşmaları anladığını göstermektedir. Çoğunun konuşma becerileri de zamanla ve pratikle gelişmektedir. Birçok kullanıcının telefonda işitmesi, iş arkadaşları ya da aileleriyle rahatça iletişim kurabilecek yeterliliktedir. Müzikten zevk aldığını bildiren çok sayıda kullanıcı da mevcuttur.

Günlük Sesler

Neredeyse tüm koklear implant kullanıcıları; çevreyle bağlantılarını sağlayan trafik, siren, alarm gibi sesleri duymaktadır.

Konuşmayı Anlama

Neredeyse tüm kullanıcılar, koklear implant vasıtasıyla konuşma seslerini işitmektedir. Konuşma seslerinin anlaşılması özellikle çocuklarda belli bir zaman alacaktır. Çocuklarda işitme kaybı okulda öğrenme ve konsantre olma zorluklarını beraberinde getirebilir. Yetişkinlerde ise, işitme açısından zorlayıcı durumlarda bile konuşmaları anlamayı öğrenmek, çoğunun sosyal ve iş çevresine yeniden dahil olmasını sağlar. Konuşmaları yeniden anlayabilmek, etkili bir takip programı ile adım adım gerçekleşir. Birçok koklear implant kullanıcısı, zorlayıcı durumlarda bile dudak okumadan konuşmaları anlayabilmektedir.

Konuşma Becerisi

İmplant kullanıcıları, kendi konuşmalarını ve diğerlerinin konuşmalarını işiterek zamanla kendi konuşmalarını düzeltebilirler. Kullanıcılar, konuşma becerilerinin gelişmesi ile sosyal, eğitim ve kariyer gelişimi açısından önlerine daha fazla olanak çıktığını bildirmektedir.

Telefon Kullanımı

Koklear İmplant kullanıcıları, koklear implantasyondan sonra hem sabit hem de cep telefonu kullanımlarında önemli gelişme olduğunu bildirmektedir. Artık daha fazla kullanıcı, aşina olmadıkları kişilerle bile telefonda yardımsız konuşabilmektedir.