Koklear İmplant Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

koklear implantlar 90’dan fazla ülkede, dil öncesi ve dil sonrası işitme kayıplı çocuk ve yetişkinlerde başarıyla kullanılmaktadır. Koklear implanttan ne kadar yarar sağlanacağını kesin olarak tahmin etmek mümkün olmamakla beraber, aşağıdaki değerlendirmeler yardımcı olabilir:

  • Erken yaşta implantasyon şiddetle tavsiye edilir. Çünkü, dil gelişimi işitme için önemlidir ve araştırmalar erken implante edilen çocuklarda daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermektedir.
  • Önceden konuşma ve dil gelişimi kaydeden daha büyük çocuklar ve yetişkinler koklear implanttan daha çok yarar elde edebilirler.
  • Ne kadar uzun süre ileri derecede işitme kaybı ile yaşanmışsa, implanttan fayda görme oranı da o derece azalacaktır.

Genel Adaylık Kriterleri

  • Çocuklar için; her iki kulakta çok ileri derecede sensörinöral tipte işitme kaybı
  • Yetişkinler için; her iki kulakta ileri, çok ileri derecede sensörinöral tipte işitme kaybı
  • İmplantasyon yaşı, kişisel şartlara ya da yerel uygulamalara bağlı olarak birkaç aya kadar düşebilir
  • İşitme cihazlarından çok az yarar görme ya da hiç görmeme
  • Medikal kontraendikasyonların olmaması
  • Yüksek motivasyon ve uygun beklentilere sahip olma
  • Kullanıcının eğitim (rehabilitasyon/habilitasyon) alabilmesi ve eğitiminin izlenebilmesi