Koklear İmplant Sistemi Nasıl Çalışır?

Koklear implant sistemleri, günlük sesleri kodlanmış elektriksel sinyallere çevirir. Bu sinyaller, kokleadaki sinir liflerini uyarır. İşitme siniri bu sinyalleri beyine gönderdiğinde beyin bunları ses olarak algılar. İmplant aralıksız olarak çok yüksek hızda uyarım sağlar. Beyin de implantın gönderdiği ses bilgisini anında alır ve ses, oluştuğu anda işitilmiş olur.

  1. Sesler ses işlemcisinin mikrofonu tarafından alınır.
  2. Ses işlemcisi, sesleri analiz edip özel bir tür dijital bilgi kalıbı halinde kodlar.
  3. Bu bilgi aktarıcıya gönderilir ve deriden geçirilerek implanta aktarılır.
  4. İmplant kodları yorumlar ve kokleadaki elektrotlara elektriksel uyarımlar gönderir.
  5. İşitme siniri sinyalleri alıp beyindeki işitme merkezine gönderir. Beyin de bu sinyalleri ses olarak yorumlar.

Videolar MED-EL’in web sitesinden alınmıştır