Değerlendirme

Koklear implant adayları ameliyat öncesinde birtakım rutin değerlendirmelere tabi tutulurlar. Bu süreç, koklear implant ekibinin ek ihtiyaçları ve oluşabilecek durumları belirlemesini sağlar ve adayda uygun beklenti yaratmaya yardım eder.

Odyolojik
  • Cihazsız ve cihazlı işitme düzeyleri
  • İşitme cihazı ile konuşma anlama düzeyi
  • İşitme siniri fonksiyonu
Tıbbi
  • İşitme kaybının sebeplerinin araştırılması
  • Genel sağlık durumu
Radyolojik
  • Kulağın CT ve/veya MR incelemesi
Konuşma ve dil gelişimi
  • Konuşma ve dil gelişimi aşamasının değerlendirmesi
Psikolojik
  • Ameliyata uygunluk
  • Takip programı katılımına uygunluk
Eğitimsel
  • Eğitim ihtiyaçlarının saptanması